Frivillige aktiviteter

Træningsrum

Træningsrummet kan udelukkende benyttes af borgere, der er godkendt af en fysioterapeut fra Randers Sundhedscenter. Man godkendes til selvtræning. Der er ikke tilknyttet personale til træningshuset. Pårørende kan ikke benytte træningshuset.

Kontakt enten Flemming Sørensen eller Marie Jänichen, hvis du er interesseret i godkendelse til selvtræning.

Værksteder

Det vil være muligt at benytte sig af disse faciliteter i den periode, man som borger er visiteret til et tilbud på hjernecentret.

Stedets kreative værksteder, samt træværksted kan anvendes, når der er en frivillig vejleder til stede. Det vil fremgå af opslag i forhallen, hvornår der er frivillig vejledning i hvilke værksteder.

Se mere om hvad der er mulighed for på de forskellige værksteder ... link til hjerneskadeforeningens hjemmeside 

Sansehaven

Alle er velkomne til at benytte haven på egen hånd.

Caféen

Det er altid muligt at få en snak og en kop kaffe.

I caféen på hjernecentret afholdes desuden forskellige arrangementer, eksempelvist pårørendearrangementer.

Se mere om Caféen

Dart og Billard

Det er muligt at spille billard og dart i kælderen under træningshuset. Der er åbent dagligt fra kl. 9.00 til 14.00.