Hvem kan deltage?

Personer med senhjerneskade, pådraget efter det 16 år og fyldt 18 på henvisningstidspunktet.

Personer som har pådraget sig en varig, ikke fremadskridende hjerneskade, som ikke har aktuelle misbrugsproblemer og som har:

 • har fået stillet diagnosen
 • har fået sin skade efter det 16. år
 • er fyldt 18 år på henvisnings tidspunktet

Er hjerneskadet som følge af:

 • Blodprop
 • Hjerneblødning
 • Traume (faldulykker, trafikulykker, slag mod hovedet)
 • Betændelse eller virustilstande i hjernen
 • Forgiftning
 • Godartet svulst (tumor)
 • Iltmangel
 • Hjertestop

Følger efter en hjerneskade kan være vanskeligheder med at:

 • huske 
 • orientere sig
 • tage initiativer
 • koncentrere sig
 • styre/planlægge hverdagen
 • fungere i socialt samvær
 • leve med en ændret fysik
 • leve med en ændret personlighed
 • udtrykke sig sprogligt eller forstå sproget
 • læse, skrive og regne