Om neuroundervisningen

I neuroundervisningen på Hjernecenter Randers undervises voksne med erhvervet hjerneskade.

Neuroundervisningens mål er at kunne fremme mulighederne for aktiv deltagelse i samfundslivet, opnå større selvstændighed og forbedre de kognitive færdigheder.

Ved at træne og indlære kompenserende strategier kommer der fokus på accept, erkendelse og personlige ressourcer.

Det vil fremme den enkeltes ressourcer i forhold til aktiviteter i hjemmet, på job, uddannelse og generelt i det fremtidige liv.

En erhvervet hjerneskade kan eksempelvist opstå som følge af en blodprop, hjerneblødning, traumer (faldulykker, trafikulykker, slag mod hovedet), iltmangel, hjernesygdom eller en hjerneoperation.

Skaden skal være sket efter det fyldte 16. år.

Følgerne efter en hjerneskade kan være forskellige, og der kan være stor variation i, hvor meget hjerneskaden påvirker færdigheder og funktioner hos den enkelte.

Neuroundervisningen er en selvstændig undervisningsafdeling af Hjernecenter Randers.