Pårørendeundervisning

Pårørende er en vigtig medspiller i rehabiliteringen, gennem oplæg, dialog og samtale.

Gennem oplæg, dialog og samtale får de pårørende mulighed for at tilegne sig viden og udveksle erfaringer, som medvirker til nye handlemuligheder.

Med pårørende menes:

 • ægtefælle
 • samlever
 • forældre
 • søskende
 • store børn
 • venner
 • kolleger
 • fagpersoner
 • andre primære personer

Det er op til den enkelte elev / familie at vurdere, hvem der i deres netværk kan have udbytte af at få mere kendskab til hjerneskader, følgevirkninger og undervisningens formål og indhold.

Pårørendeundervisning kan tilbydes i forbindelse med, at den hjerneskadede deltager i et undervisningsforløb på Hjernecenter Randers, idet:

 • det altid har konsekvenser for hele familien, når en person pådrager sig en hjerneskade.
 • det ofte er nødvendigt, at den pårørende får viden og oplysning.
 • en hjerneskade oftest er et livslangt vilkår, og det er vigtigt at kende til tilbud ud over den tidsbegrænsede undervisning.
 • den pårørende ofte har brug for at være i dialog med andre i samme situation, som kan forstå, støtte og give idéer til at mestre hverdagen. 

Mål for undervisningen

 • Viden om og indsigt i følgerne af hjerneskade
 • Viden om nye muligheder
 • Information om praktisk hjælp
 • Øget energi og livsmod gennem en ændret og større forståelse af egen situation
 • Støtte og forståelse, som andre i samme situation kan give
 • Information om elevernes undervisning, undervisningens program og indhold