Rådgivning og vejledning

Vejledning som tager udgangspunkt i elevens funktionsniveau og ønsker foregår gennem hele forløbet.

Specialpædagogisk rådgivning og vejledning er tæt forbundet med undervisningsindsatsen og har til formål:

 • at sikre elevens medindflydelse på undervisningens mål
 • at give elevens medansvar for at nå de opstillede mål
 • at afstemme elevens og de pårørendes forventninger til undervisningen med det faktisk mulige 

Områder Hjernecenter Randers vejleder og rådgiver om

 • Centrets eget undervisningstilbud / udslusning 
 • Kommunikationshjælpemidler 
 • Personlige problemer i forbindelse med undervisningen 
 • Fritidsmuligheder

Områder hvor der henvises til andre instanser

 • sprog- og talevanskeligheder
 • Boligproblematikker 
 • Andre hjælpemidler
 • Behandling og genoptræning
 • Familieproblemer
 • Erhvervs- og beskæftigelsesmuligheder