Undervisningens indhold

Kompenserende undervisningsområder

Kognitiv undervisning

 • Opmærksomheds- og koncentrationstræning
 • Indlæring af hukommelsesstrategier og -teknikker
 • Problemløsningsstrategier
 • Indsigt i følgevirkninger og fremtidige muligheder
 • Genindlæring af skolefærdigheder
 • Strukturering og planlægning, brug af kalender
 • Sociale færdigheder

Kommunikationsundervisning

 • Kommunikation/samtale
 • Læsning, stavning og skrivning
 • Læsestrategier og læseforståelse
 • Litteratur
 • IT/tekstbehandling
 • Samfundslære/aktuelt nyt
 • Alternative kommunikationshjælpemidler
 • Informationsteknologiske hjælpemidler
 • Billedkommunikation

Tema/fagundervisning

 • IT og tekstbehandling
 • Kost og ernæringslære
 • Fysisk aktivitet
 • Billedkunst - glasværksted
 • Brug af mobiltelefon
 • Sex og samliv
 • Værkstedsundervisning
 • Livskvalitet