Om Hjernecenteret

Om Hjernecenter Randers

Undervisning, vejledning og rehabilitering af voksne borgere med erhvervet hjerneskade.

Kontakt

Hjernecenter Randers - Center for borgere med erhvervet senhjerneskade.

Find vej

Guide til at finde vej til Hjernecenter Randers - om det er med bus eller bil.

Målgruppe

Målgruppen er voksne med erhvervet hjerneskade bosat i Randers Kommune, der er visiteret til et rehabiliteringstilbud på Hjernecenter Randers. Desuden samarbejdes med omkringliggende kommuner i forhold til specifikke tilbud på Hjerneskadecentret.

Visitation

Faglig vurdering, lægges til grund for visitation til Hjernecenter Randers.

Tilbud til pårørende

En mulighed for at mødes med andre i samme situation. Tilbud til pårørende afvikles i samarbejde mellem Hjernecenter Randers og Randers Sundhedscenter.

Caféen

Caféen er det fælles mødested for centrets brugere. Her kan man få en snak med andre, nyde en kop kaffe eller spise sin mad.

Frivilligindsats

På Hjernecentret samarbejdes med frivillige i forhold til drift af café og værksteder.