Målgruppe for Hjernecenteret

Målgruppen er voksne med erhvervet hjerneskade bosat i Randers Kommune, der er visiteret til et rehabiliteringstilbud på Hjernecenter Randers. Desuden samarbejdes med omkringliggende kommuner i forhold til specifikke tilbud på Hjerneskadecentret.

Faglig vurdering, lægges til grund for, hvilket undervisnings- og rehabiliteringstilbud den enkelte borger vil profitere bedst af.

Alle tilbud kræver visitation.

Kontakt din socialrådgiver eller Hjernecenter Randers for nærmere vejledning.

Sprog- og tale

I Sprog- og talehuset arbejder Logopæderne med voksne, der her neurologisk betingede sprog- og talevanskeligheder. Der arbejdes med at fremme den enkelte kommunikation og mulighed for aktivt at tage del i sociale sammenhænge.

Dette omfatter blandt andet diagnoser som afasi, dysartri, kognitive kommunikationsvanskeligheder, parkinson, sclerose og ALS.
Se mere under Sprog- og taleundervisning

Neuroundervisning

I neuroundervisningen undervises voksne med kognitive følger efter erhvervet hjerneskade. Undervisningen har fokus på mestring af livet med en hjerneskade. Der arbejdes med at finde strategier for at fremme den enkeltes mulighed for aktivt at være herre i eget liv.
Se mere under Neuroundervisning

Jobafklaring

Jobafklaring er et tilbud i samarbejde med Jobcentret i borgerens kommune. Her undervises borgere med kognitive følger efter erhvervet hjerneskade, hjernerystelse eller tilsvarende. Undervisningen tager udgangspunkt i målsætning udarbejdet i samarbejde mellem Jobcentret, en underviser på hjernecentret og borgeren selv. Målsætningen har altid arbejdslivet i fokus.