Medarbejdere på Hjernecenteret

Marian Bruhn

Marian Bruhn

Sekretær
mail: marian.bruhn@randers.dk
Telefon: 8915 7579

Karen Purup

Karen Purup

Logopæd (på barsel)
Mail: Karen.purup@randers.dk
Telefon: 8915 7587

Giria Maan

Giria Maan

Logopæd
Mail: Giria.maan@randers.dk
Telefon: 8915 7580

Louise Dyrby

Neurounderviser
Mail: louise.dyrby@randers.dk
Telefon: 8915 7590

Jane Mielche

Jane Mielche

Neurounderviser
Mail: jane.mielche@randers.dk
Telefon: 8915 7581

Hanne Abildgaard Olsen

Hanne Abildgaard Olsen

Neurounderviser
Mail: hanne.abildgaard@randers.dk
Telefon: 8915 7593

Birgitte Staun Jespersen

Afdelingsleder og frivilligkoordinator
Mail:birgitte.Staun.Jespersen@randers.dk
Telefon: 24775437

Pia Egestad Kristoffersen

Mestringsvejleder
Mail: egestad@randers.dk
Telefon: 2131 8304

Lotte Madsen

Mestringsvejleder
Mail: lotte.madsen@randers.dk
Telefon: 2166 8337

Dorte Velling Søndergaard Hansen

Mestringsvejleder
Mail: Dorte.velling.sondergaard.hansen@randers.dk
Telefon:2374 4870

Janne Bernøe

Mestringsvejleder
Mail: janne.bernoe@randers.dk
Telefon: 2946 1693

Pia Andersen

Bostøtte
Mail: pia.andersen@randers.dk
Telefon: 2479 6273

Susanne Laursen

Køkkenassistent

Birgitte Staun Jespersen

Afdelingsleder
Mail: birgitte.staun.Jespersen@randers.dk
Telefon: 2477 5437

Bente Østrup Brøgger

Leder af senhjerneskadeområdet
Mail: bente.ostrup.brogger@randers.dk
Telefon: 2383 2117

Desuden mange frivillige gode kræfter