Tilbud til pårørende af senhjerneskadede

En mulighed for at mødes med andre i samme situation. Tilbud til pårørende afvikles i samarbejde mellem Hjernecenter Randers og Randers Sundhedscenter.

Pårørendegruppe

En mulighed for at mødes med andre i samme situation

Når en person bliver ramt af en hjerneskade, rammer det ikke kun den person, der har fået hjerneskaden, det rammer hele familien/omgangskredsen. Det er en krise, der kan forstyrre de etablerede relationer og roller samt skabe nye og måske modsatrettede forventninger.

Er du pårørende til en senhjerneskadet har du mulighed for at deltage i en pårørendegruppe med andre pårørende. Her vil der være mulighed for at møde ligestillede og drøfte, hvad der fylder, udfordrer og få fokus på, hvad der er vigtigt for dig som pårørende.

Inden opstart bliver du indkaldt til en visitationssamtale med Tina Bruhn (coach og fysioterapeut) som er ansvarlig for forløbet. Herefter kan vi sammen vurdere, om det er et tilbud, der passer til dig.

Gruppen mødes i Randers Sundhedscenter 4 gange af 2 timer. Vi mødes 1 gang om mdr.

Øvrige tilbud

Pårørendegrupper for senhjerneskadede på Randers Sundhedscenter Thors Bakke