Visitation

Faglig vurdering, lægges til grund for visitation til Hjernecenter Randers.

Faglig vurdering lægges til grund for, hvilke undervisnings- og rehabiliteringstilbud den enkelte borger vil profitere bedst af.

Alle tilbud kræver visitation.

Kontakt din socialrådgiver eller Hjernecenter Randers for nærmere vejledning.

Al kontakt vedr. visitation og bevilling af forløb bedes rettet til visitationsenheden specialbistand tlf.: 89 15 15 15.

Vi henviser i øvrigt til kommunens forløbskoordinatorer:

  • Anne-Britt Roesen, tlf. 89 15 29 67 (Borgere under 65 år)
  • Bodil Agdrup, tlf. 89 15 27 72 (Borgere over 65 år samt borger der bor på områdecenter)