Andre tilbud på området

Her finder du en oversigt over tilbud fra Randers Kommune, brugerorganisationer, Hjerneskadeforeningen og Hjernesagen m.fl.

Randers Kommune

 • Forløbskoordinator
 • Lene Bredahls Gade, Bo- og aktivitetstilbud for senhjerneskadede
 • Genoptræning ved fysioterapeut og ergoterapeut
 • Ledsagerordning 
 • Hjælpemiddelhuset

Andre tilbud

 • Hjerneskadeforeningen i Randers
 • Hjernesagen
 • Handicapridning
 • Svømning i varmtvandsbassin
 • Randers Motionscenter

Brugerorganisationer, Hjerneskadeforeningen og Hjernesagen

 • Medlemsmøder
 • Bisidder funktion
 • Økonomisk- og juridisk rådgivning
 • Selvhjælpsgrupper
 • Undervisning
 • Samværsgruppe for skadede
 • ”De glemte børn”
 • Lokale klubber
 • Samværsgruppe for pårørende

Link til Hjerneskadeforeningen

Link til Hjernesagen

Videncenter for Hjerneskade