Råd- og vejledningsforløb

På Hjernecenter Randers har vi en række råd- og vejledningsforløb. Det er Fremskudt Rådgivning der kan henvise til disse tilbud. Et råd- og vejledningsforløb kan vare op til ½ år, og formålet med forløbet er at opnå øget mestring af livet.

Flyver

En flyver er en mestringsvejleder, der tilknyttes borgeren i op til et halv år. Indsatsen startes typisk op i løbet af en uge efter borgeren har været i fremskudt rådgivning. Der laves sammen med borgeren en borgerplan, som beskriver målet for den støtte borgeren modtager. 

Dus med hjernen

Struktur og planlægning