Sprog- og taleundervisning

Om Sprog- og Taleundervisningen

Undervisningen er for borgere med neurologisk betingede sprog- og talevanskeligheder

Udredning

En udredning består både af tests og samtaler for at kunne tilrettelægge indholdet til det videre forløb.

Intensiv træning

Den intensive træning har fokus på genoptræning specifikke elementer af de talesproglige vanskeligheder.

Vejledning og rådgivning

Vejledning eller rådgivning ift. de talesproglige/ kommunikationsmæssige vanskeligheder har fokus på at øge mulighederne for kommunikation.

Samtykkeerklæring

Samtykkeerklæringen til brug på Hjernecenter Randers, i forbindelse med undersøgelse/undervisning kan hentes fra denne side.