Intensiv træning

Den intensive træning har fokus på genoptræning specifikke elementer af de talesproglige vanskeligheder.

Intensiv træning varierer fra 3-5 dage ugentligt i en afgrænset periode. Ofte vil der ud over træningen på centeret være øvelser man skal lave hjemme.

Pårørende deltager ikke i selve træningen, men vil blive orienteret om forløbet, og om hvordan de kan støtte deltageren ift. hjemmeøvelser mv. Intensiv træning vil ofte blive fulgt op med en kortere vejledning/rådgivningsforløb mhp. vejledning i hvordan den ramte og samtalepartner fremadrettet kan kompensere for evt. resterende talesproglige vanskeligheder.