Samtykkeerklæring

Samtykkeerklæringen til brug på Hjernecenter Randers, i forbindelse med undersøgelse/undervisning kan hentes fra denne side.

Vi vil altid have behov for en underskrevet samtykkeerklæring før vi kan gå ind i sagen. Samtykkeerklæringen findes her på siden, kan printes ud, og sendes til:

Hjernecenter Randers
Bakkevej 1
8920 Randers NV
Att: logopæd

Hent samtykkeerklæring

Når vi har modtaget samtykke vil vi indhente journaldata og tage kontakt til borger eller pårørende. På baggrund af dette indstiller logopæden sagen til visitation (visitationsenheden specialbistand). Visitationen holder møde hver 2. uge, og afgør hver enkelt sag.

Får man bevilget forløb hos logopæd, vil man modtage brev om dette fra visitationen, og herefter blive kontaktet af logopæden.

Al kontakt vedr. visitation og bevilling af forløb bedes rettet til visitationsenheden specialbistand tlf.: 89 15 15 15.

Vi henviser i øvrigt til kommunens forløbskoordinatorer:

  • Anne-Britt Roesen, tlf. 89 15 29 67 (Borgere under 65 år)
  • Bodil Agdrup, tlf. 89 15 27 72 (Borgere over 65 år samt borger der bor på områdecenter.