Udredning

En udredning består både af tests og samtaler for at kunne tilrettelægge indholdet til det videre forløb.

Tests

Udredningen består af tests som har til formål at afdække de talesproglige vanskeligheder mhp. at kunne stille en præcis diagnose, hvilket er væsentligt i forhold til, at kunne tilrette indholdet af det videre forløb.

Samtaler

Udredningen består derudover af undersøgende samtale med den ramte, pårørende og evt. plejepersonale. Formålet er at afdække hvordan vanskelighederne kommer til udtryk, hvilke begrænsninger vanskelighederne resulterer i og hvilke resurser der ift. at arbejde med kommunikations vanskelighederne.