Undervisningen

Sprog- og taleundervisning varetages af hjernecentrets logopæder. Målgruppen er borgere med neurologisk betingede sprog- og talevanskeligheder, dette omfatter blandt andet diagnoser som afasi, dysartri, kognitive kommunikationsvanskeligheder, parkinson, sclerose og ALS.

I Sprog- og talehuset er der fokus på mennesket som helhed. Det betyder, at vi i udredning, vejledning og genoptræning har fokus ikke alene på den kropslige skade, men i lige så høj grad på hvordan de talesproglige vanskeligheder udspiller sig i personlige og sociale sammenhænge.

Talesproglige vanskeligheder resulterer ofte i kommunikationsvanskeligheder, der ikke alene påvirker den ramte, men også påvirker omgivelserne og dem, der skal samtale med den pågældende. Både den ramte og samtalepartneren kan dermed opleve at det er blevet sværere at tale sammen end tidligere.

Logopædi er læren om diagnosticering og behandling af kommunikationsvanskeligheder.