Vejledning og rådgivning

Vejledning eller rådgivning ift. de talesproglige/ kommunikationsmæssige vanskeligheder har fokus på at øge mulighederne for kommunikation.

Typisk vil disse forløb lægge stor vægt på at samtalepartnerne (ægtefælle, børn, hjemmepleje, arbejdsplads, andet genoptræningspersonale mv.) inddrages aktivt.

Der vil normalt være fokus på hvordan den ramte og samtalepartnerne i fællesskab kan øge mulighederne for kommunikation eller kompensere for de begrænsninger de oplever i forbindelse med kommunikationen.

Derudover kan den ramte eksempelvis få vejledning i hvordan man fremadrettet vil kunne vedligeholde det talesproglige funktionsniveau på egen hånd.

Et vejledning/rådgivningsforløb afsluttes altid med en skriftlig vejledning. Vejledningen skal sammenfatte de kompenserende strategier den ramte, samtalepartner og logopæd i fællesskab har aftalt skal anvendes fremadrettet.

For nærmere beskrivelse af ydelser henviser vi til ydelseskataloget.