Mestringsvejledning

Mestringsvejledning i borgernes eget hjem eller på Hjernecenter Randers. Individuelt eller i gruppe.

Mestringsvejledning henvender sig til borgere der har brug for støtte og vejledning, for igen at kunne meste tilværelsen efter erhvervet hjerneskade. Mestringsvejledning findes i flere forskellige former, fælles for dem alle er, at man skal henvende sig i den fremskudte rådgivning, hvor de hjælper til at finde det passende tilbud. 

Mestringsvejledning kan være et råd og vejledningsforløb på op til ½ års varighed, hvor målet er at borgeren herefter kan klare sig selv, eller klare sig med de åbne tilbud der er på Hjernecenter Randers. Støtten i et råd og vejledningsforløb ydes ofte på Hjernecenter Randers, men kan også kombineres med besøg i hjemmet. En del af forløbet kan også foregå i grupper. Dette vil være afhængig af hvad der er brug for støtte til.

Mestringsvejledning kan også bevilliges som en ydelse efter servicelovens §85. Vejledningen foregå da ofte i borgerens eget hjem, hvor en vejleder kommer hjem til borgeren. Dette vil typisk være i situationer hvor der er behov for støtte og vejledning til praktiske opgaver i hjemmet. Støtten kan også ydes på Hjernecenter Randers. I nogle tilfælde vil den individuelle støtte blive kombineret med støtte i gruppe.