Hjernecenter Randers

ALLE AKTIVITETER PÅ HJERNECENTER RANDERS ER AFLYST FOR AT MINDSKE RISIKONE FOR CORONA SMITTE. MEDARBEJDERE KAN FORTSAT KONTAKTES OG FREMSKUD SVARER FORTSAT MAIL. Hjernecenter Randers er et kraftcenter for voksne med erhvervet hjerneskade. Centret rummer fremskudt rådgivning, neuroundervisning, sprog- og taleundervisning, mestringsvejledning, åbne tilbud og frivillige aktiviteter.