Hjernecenter Randers

Hjernecenter Randers er et kraftcenter for voksne med erhvervet hjerneskade. Centret rummer fremskudt rådgivning, neuroundervisning, sprog- og taleundervisning, mestringsvejledning, åbne tilbud og frivillige aktiviteter. Find alle informationer om Corona restriktioner i fanebjælken ovenover foto.