Arbejdsmarkedsrettede forløb

Formålet med forløbet er, at afklare den enkeltes ressourcer og vanskeligheder i forhold til arbejdsmarkedet.

Forløbet har fokus på at afhjælpe virkningerne af hjerneskaden ved, at genindlære tabte færdigheder, eller lære at kompensere for vanskelighederne. Følgerne efter en påvirkning af hjernen kan være forskellige, og der kan være stor variation i, hvor meget den enkeltes færdigheder og funktioner påvirkes. Skaderne kan ofte være usynlige for omverdenen og personen selv. Ved at træne og indlære kompenserende strategier kommer der fokus på erkendelse, accept og personlige ressourcer. Det vil fremme den enkeltes ressourcer i forhold til aktiviteter på arbejdsmarkedet.

Forløbet foregår som undervisning, på mindre hold. Som en del af forløbet tilbydes der også undervisning af pårørende. Undervisningens mål og indhold tilrettelægges på baggrund af relevante oplysninger og i samarbejde med den enkelte og dennes sagsbehandler. Der samarbejdes undervejs med relevante samarbejdspartnere. Som en del af forløbet tilbydes der også jobcafé, hvor man kan møde borgere fra andre hold.

Forløbet bevilges af Jobcenteret i borgerens hjemkommune. Et forløb strækker sig typisk over 4 måneder, hvorefter den enkelte starter i arbejdspraktik evt. med fortsat kontakt til jobcafeen.
Efter endt forløb skrives en status, som beskriver den enkeltes kognitive ressourcer og vanskeligheder. Status kommer til at indgå i borgerens sagsforløb.

Kontakt din sagsbehandler ved jobcentret eller underviser Louise Dyrby, tlf: 2032 7854, e-mail: louise.dyrby@randers.dk